Materiál a konstrukce

Kód předmětu: 124MAKO
Garant předmětu: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: --

Anotace(semestr )
Většina závad v obálce budovy vzniká v důsledku vnitřního pnutí od objemových změn materiálů vyvolaných působením nesilových zatížení, například periodickými změnami teploty nebo vlhkosti. Takové závady v důsledku ohrožují trvanlivost a spolehlivost stavebních prvků. Předmět se snaží kombinovat stavební mechaniku s tepelnou ochranou budov a materiálovým inženýrstvím. Zabývá se působením klimatických zatížení na obálku budovy a souvisejícími fyzikálními procesy probíhajícími v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu).
Obsah 
Viz osnova přednášek.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Materiál a konstrukce. Šíření tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích. P. Kopecký, 2014, dostupné v pdf.
Doporučená literatura:
[2]  Technicko-fyzikální analýza staveb, J. Krňanský, skriptum ČVUT, 1989.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr (NB20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )