Měření akustických veličin

Kód předmětu: 124MAKV
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
V rámci předmětu se studenti v teoretické i praktické rovině seznámí s vybranými měřicími metodami používanými v oboru akustiky budov. Získaná zkušenost jim pomůže lépe porozumět tématům probíraným v základních předmětech akustiky a zároveň jim usnadní uplatnění ve stavebně fyzikální praxi.
Obsah 
1. Úvod (přehled základních akustických pojmů a veličin, význam měření ve stavební akustice)
2. Přístrojové vybavení (měřicí mikrofony, zvukové analyzátory, akustické kalibrátory a další příslušenství)
3. Měření hladin akustického tlaku (exponenciální časové vážení, lineární průměrování, maximální, ekvivalentní, procentní hladiny, frekvenční vážení funkcí A a C, decibelová stupnice)
4. Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) neprůzvučnosti stěn, stropů, akustických obkladů, oken, malých technických prvků, apod.)
5. Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropů, měření snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahami)
6. Měření zvukové izolace na stavbách (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)
7. Měření doby dozvuku (metoda přerušeného šumu) (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)
8. Měření doby dozvuku (metoda integrované impulsové odezvy) a měření dalších veličin v prostorové akustice
9. Jiné měřicí metody používané v oboru akustiky budov, měření ztrátového činitele, odporu proti proudění vzduchu a činitele zvukové pohltivosti
10. Měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb
11. Měření hluku z dopravy
12. Nejistoty měření akustických veličin a jejich uplatnění při vyhodnocení výsledků
13. Legislativa a požadavky, shrnutí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN EN ISO 10140 Akustika — Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí, všechny části
[2]  ČSN EN ISO 16283 Akustika — Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ, všechny části
[3]  ČSN EN ISO 3382 Akustika — Měření parametrů prostorové akustiky, všechny části
Doporučená literatura:
[4]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 11/2017
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )