Modelování dynamiky požáru a evakuace

Kód předmětu: 124MDPV
Garant předmětu: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+3

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na aktuální témata požárního inženýrství (tzv. performance-based design) v oblasti specifického chování osob při evakuaci a dynamiky požáru v budovách. Obsah navazuje na předchozí základní znalost posluchačů v preskriptivním hodnocení požární bezpečnosti staveb využívající normové postupy, tabulkové hodnoty nebo zjednodušené matematické vztahy. Předmět je dále zaměřen na požárně inženýrský přístup k hodnocení požární bezpečnosti, principy dynamiky a rozvoje požáru v uzavřeném prostoru stavby ve formě analytických vztahů a matematických simulací (zónové požární modely) včetně modelování chování osob při evakuaci.
Obsah 
Úvod do předmětu, motivace, požární inženýrství, pokročilé návrhové postupy hodnocení požární bezpečnosti
Postupy požárně inženýrského přístupu dle ČSN ISO 23932
Požárně technické charakteristiky a jejich experimentální zjišťování
Exkurze a výuka v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze
Požární scénáře dle ČSN ISO 16733-1
Evakuace osob a behaviorální scénáře
Specifika pohybu a chování osob při mimořádné situaci
Matematické modelování evakuace osob
Teorie dynamiky požáru
Rozvoj požáru v uzavřeném prostoru stavby
Návrhový požár dle ČSN ISO TS 16733-2
Zónové matematické modely dynamiky požáru v uzavřeném prostoru
Literatura 
[1]  DRYSDALE, Dougal. An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011. ISBN 0470319038.
[2]  Friedman, R., Principles of Fire Protection Chemistry and Physics, 3 Edition, National Fire rd Protection Association, Quincy, Massachusetts, 1998.
[3]  Janssens, M.L., An Introduction to Mathematical Fire Modeling, 2 Edition, Technomic Publishing nd Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, 2000.
[4]  Rasbash, D.J., G. Ramachandran, B. Kandola, J.M. Watts, and M. Law, Evaluation of Fire Safety, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England, 2004.
[5]  Davenport, J.A., and R.P. Benedetti, Editors, Understanding Fire Protection for Flammable Liquids, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, 2003.
[6]  Heskestad, G., “Flame Heights of Fuel Arrays with Combustion in Depth,” Proceedings of the Fifth International Symposium on Fire Safety Science, International Association of Fire Safety Science, pp. 427–438, 1997
[7]  Smith, D.A., and G. Cox, “Major Chemical Species in Turbulent Diffusion Flames,” Combustion and Flame, Volume 91, pp. 226–238, 1992.
[8]  SFPE handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire Protection Engineers, c2002. ISBN 0877654514.
[9]  KARLSSON, Bjo?rn. a James G. QUINTIERE. Enclosure fire dynamics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000. ISBN 0849313007.
[10]  QUINTIERE, James G. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: John Wiley, c2006. ISBN 0470091134.
[11]  Fire Dynamics Simulator User’s Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.
[12]  FIRE DYNAMICS TOOLS An Educational Program to Improve the Level of Teaching Risk-Informed, Performance- based Fire Protection Engineering Assessment Methods
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124YMPE
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr (NQ20200100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )