Modelování dynamiky požáru a evakuace

Kód předmětu: 124MDPV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+3

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na aktuální témata požárního inženýrství (tzv. performance-based design) v oblasti specifického chování osob při evakuaci a dynamiky požáru v budovách. Obsah navazuje na předchozí základní znalost posluchačů v preskriptivním hodnocení požární bezpečnosti staveb využívající normové postupy, tabulkové hodnoty nebo zjednodušené matematické vztahy. Předmět je dále zaměřen na chování a experimentální zjišťování požárně technických charakteristik stavebních materiálů, principy dynamiky a rozvoje požáru v uzavřeném prostoru stavby ve formě analytických vztahů a matematických simulací (zónové a CFD požární modely) včetně modelování chování osob při evakuaci.
Obsah 
Úvod do předmětu, motivace, požární inženýrství, historie, současnost
Požárně technické charakteristiky materiálů
Experimentální zjišťování požárně technických charakteristik
Exkurze a výuka v požární laboratoři UCEEB ČVUT
Specifika pohybu a chování osob
Popis a matematické modelování evakuace osob
Teorie dynamiky požáru
Rozvoj požáru v uzavřeném prostoru stavby
Kužel požáru a výška plamenů
Tlakové profily a proudění ve větracích otvorech pro dobře ventilovaný požár v místnosti
Teploty plynů ve větrané místnosti
Zónové matematické modely dynamiky požáru v uzavřeném prostoru
CFD matematické modely dynamiky požáru v uzavřeném prostoru
Literatura 
[1]  DRYSDALE, Dougal. An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011. ISBN 0470319038.
[2]  Friedman, R., Principles of Fire Protection Chemistry and Physics, 3 Edition, National Fire rd Protection Association, Quincy, Massachusetts, 1998.
[3]  Janssens, M.L., An Introduction to Mathematical Fire Modeling, 2 Edition, Technomic Publishing nd Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, 2000.
[4]  Rasbash, D.J., G. Ramachandran, B. Kandola, J.M. Watts, and M. Law, Evaluation of Fire Safety, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England, 2004.
[5]  Davenport, J.A., and R.P. Benedetti, Editors, Understanding Fire Protection for Flammable Liquids, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, 2003.
[6]  Heskestad, G., “Flame Heights of Fuel Arrays with Combustion in Depth,” Proceedings of the Fifth International Symposium on Fire Safety Science, International Association of Fire Safety Science, pp. 427–438, 1997
[7]  Smith, D.A., and G. Cox, “Major Chemical Species in Turbulent Diffusion Flames,” Combustion and Flame, Volume 91, pp. 226–238, 1992.
[8]  SFPE handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire Protection Engineers, c2002. ISBN 0877654514.
[9]  KARLSSON, Bjo?rn. a James G. QUINTIERE. Enclosure fire dynamics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000. ISBN 0849313007.
[10]  QUINTIERE, James G. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: John Wiley, c2006. ISBN 0470091134.
[11]  Fire Dynamics Simulator User’s Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.
[12]  FIRE DYNAMICS TOOLS An Educational Program to Improve the Level of Teaching Risk-Informed, Performance- based Fire Protection Engineering Assessment Methods
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr (NQ20200100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )