Osvětlení a akustika

Kód předmětu: 124OSIB
Garant předmětu: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=23

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky a prohlubuje další znalosti.
Obsah 
Úvod do akustiky: zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, základní veličiny, limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, šíření ve zvukovodu, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, akustika konstrukcí, zvuková izolace, neprůzvučnost jednoduchých a dvouprvkových konstrukcí, kročejový zvuk, základy prostorové akustiky, vlnová akustika, geometrická akustika, statistická akustika, základy urbanistické akustiky.
Denní osvětlení a sluneční záření v budovách a jeho význam pro uživatele budovy (hygienický, ekonomický, ekologický). Návrh a hodnocení budovy nebo souboru budov z hlediska proslunění a denního osvětlení. Požadavky norem a metody jejich prokazování při územním rozhodování a ve stavebním řízení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Prezentace a podklady na webové stránce předmětu.
[2]  KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.
[3]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
[4]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.ISBN 978-80-01-05858-9.
[5]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 1. semestr (NX202001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )