Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov

Kód předmětu: 124PBZN
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
Požární bezpečnost Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení; požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah. Zdravotní nezávadnost Přehled škodlivin v interiéru staveb a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti.
Obsah 
Obsahem předmětu jsou dva tematické okruhy zaměřené na požární bezpečnost staveb a zdravotní nezávadnost staveb.
Osnova přednášek a cvičení z obou tematických okruhů - viz níže.
Literatura 
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb | Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2021. 150 s. ISBN 978-80-01-06839-7. Skripta k dispozici v e-shopu ČVUT: https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150032906
[2]  Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002
[3]  Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. a II. SÚJB a ČVUT, 2012, 2013
[4]  Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000
[5]  Woolley T.: Building Materials, Health and Indoor Air Quality: No Breathing Space. Routledge 2017. ISBN 978-1-138-93449-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 8.semestr (BC201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 8.semestr (BC202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 8.semestr (BC202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )