Poruchy a rekonstrukce budov 2

Kód předmětu: 124PDR2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
V rámci předmětu se studenti seznámí s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy nosných a kompletačních konstrukcí historických staveb, se zahrnutím vliv požadavků PBŘ, zdravotní nezávadnosti a stavební fyziky. Přednášky, strukturované do tematických okruhů, budou zahrnovat zejména oblasti poruch a sanací zděných nájemních domů, venkovských staveb, průmyslových objektů, objektů realizovaných prefabrikovanou technologií, poruchy a sanace výplní otvorů (okna, dveře), podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb.
Obsah 
1. Průzkumy památek, diagnostika a hodnocení historických stavebních konstrukcí.
2. Historické konstrukce, materiály a konstrukčně statické řešení zděných nájemních domů
3. Zděné nájemní domy - charakteristické vady a poruchy, sanace a rekonstrukce
4. Historické konstrukce, materiály, vady, poruchy a sanace venkovských domů a objektů
5. Konstrukce, vady, poruchy a sanace historických průmyslových objektů
6. Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí – 1
7. Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí – 2
8. Poruchy a sanace výplní otvorů historických staveb (okna, dveře)
9. Poruchy a sanace podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb
10. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požární bezpečnosti staveb
11. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska zdravotní nezávadnosti
12. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požadavků stavební fyziky - akustika a osvětlení, tepelná technika
13. Příklad z praxe /exkurze: např. klášter v Plasích, Pražský hrad, dřevěný statek v Milíkově na Chebsku
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany, J.; Wasserbauer, R.; Čejka, T.; Kroftová, K.; Zigler, R., Obnova rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.
[2]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9
[3]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02656-6
Doporučená literatura:
[4]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7
[5]  Beránek, J. a kolektiv.: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ Praha 2015, ISBN978 80 7480 037 5
[6]  Vinař J. a kol: Historické krovy - Typologie, průzkum, opravy. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010
[7]  Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011, ISBN 978-80-247-3656-3
[8]  Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, NPÚ Praha 2011, ISBN: 978-80-86516-41-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )