Poruchy, degradace, rekonstrukce Q

Kód předmětu: 124PDRQ
Garant předmětu: Ing. Radek Zigler, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/PDRQ

Anotace(semestr )
V přednáškovém cyklu jsou studenti seznámeni s problematikou související s ochranou (nejen) historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.
Obsah 
Degradační procesy, vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy, nesilové a cyklické účinky.
Mechanismy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Interakce konstrukcí a materiálů.
Průzkumy, diagnostika a hodnocení konstrukcí - stavebně technický průzkum budov.
Sanace a ochrana vlhkého zdiva historických zděných budov, zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb.
Zakládání historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Svislé historické nosné zděné konstrukce, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Klenbové historické konstrukce, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Historické ploché klenby a keramické stropy, konstrukčně statické řešení, sanace a rekonstrukce.
Historické hrázděné a roubené stavby, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Krovy historických budov, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
Charakteristické vady a poruchy historických betonových a železobetonových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.
Charakteristické vady a poruchy historických ocelových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6
[2]  Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3
[3]  Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0
Doporučená literatura:
[4]  Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9
[5]  Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7
[6]  Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9
[7]  Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSI2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )