Projekt 1-Q

Kód předmětu: 124PR1Q
Garant předmětu: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PR1Q

Anotace(semestr B232)
Předmětem projektu je stavební a konstrukční návrh občanské stavby (např. administrativní budova, škola, mateřská škola, úřad, stavba pro kulturu). Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získává schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).
Obsah 
V první fázi projektu je zpracovávána variantní studie konstrukčního systému objektu. V následující fázi projektu jsou řešeny 2 hlavní části, a to architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční návrh (statika). Navržená budova v dalším semestru v rámci projektu Projekt 2-Q navazuje požárně bezpečnostním řešení stavby včetně posouzení vybraných konstrukcí na účinek požáru.
Literatura 
[1]  HÁJEK, Petr a České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Konstrukce pozemních staveb 10: nosné konstrukce I. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 9788001022436;8001022439.
[2]  WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 20. Vyd. 2., přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03422-4.
[3]  DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 2. dopl. vyd. (upr. dot.). Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 8085920158.
[4]  NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 9788086817231;8086817237.
[5]  NOVOTNÝ, Jan a Josef MICHÁLEK. Pozemní stavitelství v kresbách: pro 1. až 4. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2006., ISBN 8086817164
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PS3Q
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BAPQ v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PR2Q
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )