Pozemní stavby 3Q

Kód předmětu: 124PS3Q
Garant předmětu: doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá komplexním návrhem nosných konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov a konstrukčně-statickým působením obvodového s střešního pláště. V první části je pozornost zaměřena na rozponové konstrukce šikmých střech a halových budov a na konstrukčně-statické problémy vícepodlažní budovy. Ve druhé části se studenti seznámí s návrhem prefabrikovaných konstrukcí halových a vícepodlažních.
Obsah 
Konstrukce šikmých střech - krokevní a vazníkové systémy. Konstrukce šikmých střech - vaznicové systémy. Konstrukce halových objektů - systémy s převážně ohýbané. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tlačené. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tažené. Konstrukce halových objektů - systémy s prostorovým působením. Konstrukce halových objektů - předepjaté konstrukce a aktivní tvarování konstrukcí, inverzní konstrukce. Konstrukce vícepodlažních budov. Požadavky na nosnou konstrukci vícepodlažních budov. Inspirace a historie navrhování vícepodlažních budov, nejvyšší mrakodrapy.
Základní statické systémy. Výpočetní modely. Konstrukce x dispozice. Konstrukce vícepodlažních budov.Stabilita konstrukcí. Příčná tuhost. Stabilizující prvky. Tuhost stropní desky a stěn. Distribuce vodorovného zatížení. Smyková tuhost, poddajnost. Příklady, výpočetní modely . Konstrukce prefabrikované - vícepodlažní. Prefabrikace 20. století - příčné nosné systémy, přehled stavebních soustav. Předpoklady působení nosné konstrukce a podmínky výpočetního řešení. Svislé a vodorovné styky, vzorce, mechanizmy působení, příklady. Spolupůsobení stropních panelů.. Konstrukce prefabrikované - halové a skeletové. Prefabrikace 20.století, přehled typových řešení. Základní statická schémata, výrobní a montážní stav konstrukce. Principy styků. . Konstrukce prefabrikované. Současné trendy v prefabrikaci. Konstrukční a právní aspekty dodatečných zásahů do stávajících nosných konstrukcí bytových panelových domů.

Literatura 
[1]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0
[3]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6
[5]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878
[7]  Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699
[9]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[11]  Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSI2
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PR1Q
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )