Pozemní stavby 4

Kód předmětu: 124PS4C
Garant předmětu: doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Systémový návrh budovy
2. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na účinky teplotních a objemových změn
3. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na účinky interakce konstrukčních subsystémů budovy
4. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na problematiku dotvarování
5. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na účinky vody
6. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na kondenzaci vodní páry
7. Návrh stavebních konstrukcí a jejich detailů s ohledem na účinky větru
8. Integrované navrhování a optimalizace budov
9. Vybrané problémy návrhu obvodových plášťů budov
10. Vybrané problémy návrhu střešních plášťů
11. Vybrané problémy návrhu podlahových konstrukcí
12. Vybrané problémy návrhu příček a vnitřních stěn
13. Vybrané problémy návrhu vnějších konstrukcí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989
[2]  Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985
[3]  Herzog T. : Facade Construction Manual, De Gruyter 2017, ISBN: 9783955533694
[4]  Schunck W.: Roof Construction Manual. De Gruyter 2003, ISBN: 9783764369866
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 1. semestr (NC20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 1. semestr (NC20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový (NR20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )