Pozemní stavby 5

Kód předmětu: 124PS5C
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Obsah 
1. Obecné souvislosti moderní prefabrikace, požadavky
2. Prvková a prostorová prefabrikace
3. Železobetonové prefabrikované systémy
4. Dřevěné prefabrikované systémy
5. Ocelové systémy
6. Kombinované prefabrikované systémy
7. Demontovatelné a adaptovatelné soustavy
8. Sanitární a interiérové prvky
9. Prefabrikované obvodové pláště I
10. Prefabrikované obvodové pláště II
11. Prefabrikované nástavby a vestavby budov
12. Prefabrikované aditivní systémy pro modernizaci obvodových konstrukcí
13. Příklady realizací
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014
[2]  Kolb,J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště, 3., aktualizované vydání, GRADA Publishing
[3]  Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (dostupný v Národní technické knihovně v kampusu ČVUT)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 2. semestr (NC20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )