Pozemní stavby A1

Kód předmětu: 124PSA1
Garant předmětu: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.
Obsah 
Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb.Požadavky na pozemní stavby, principy konstrukčního návrhu. Konstrukční systémy.
Svislé konstrukce - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů. Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce.
Vodorovné konstrukce - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Klenby. Železobetonové a keramicko-betonové stropy. Ocelové a ocelo-betonové stropy. Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.
Předsazené konstrukce.
Komplexní přehled konstrukčních systémů. Halové a výškové stavby.
Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.
Literatura 
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
[2]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
[3]  Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
[4]  Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
[5]  předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
[6]  produktové a technologické podklady výrobců
[7]  technické normy a vyhlášky
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124PSA2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PSA2
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124SFA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )