Pozemní stavby A2

Kód předmětu: 124PSA2
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PSA2

Anotace(semestr B232)
Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty - požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, konstrukční detaily, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru, zábradlí. Dilatace nosných konstrukcí budov - důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba - řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany, osvětlovací šachty. Nosné konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.
Obsah 
1. Vertikální komunikace 1 - schodiště (1. část -požadavky, třídění, typologie, požární hledisko).
2. Vertikální komunikace 2 - schodiště (2. část - historický vývoj, tradiční konstrukce).
3. Vertikální komunikace 3 - schodiště (3. část - moderní konstrukční systémy schodišť).
4. Vertikální komunikace 4 - schodiště (4.část - povrchy, zábradlí, akustika), šikmé rampy, výtahy, eskalátory.
5. Dilatace nosných konstrukcí budov - důvody, principy, konstrukční řešení.
6. Principy zakládání budov, poruchy spodní stavby.
7. Plošné základy a řešení soklové oblasti budov.
8. Hlubinné zakládání budov a možnosti sanace spodní stavby.
9. Konstrukce podzemních podlaží budov - suterénní stěny, osvětlovací šachty, anglické dvorky.
10. Hydroizolace spodní stavby 1 - povlakové hydroizolace.
11. Hydroizolace spodní stavby 2 - vodonepropustné základové vany.
12. Nosné konstrukce šikmých střech 1 - tradiční krovy a jejich úpravy.
13. Nosné konstrukce šikmých střech 2 - moderní konstrukce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2006
[2]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2002
Doporučená literatura:
[3]  ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010
[4]  ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004
[5]  ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006
[6]  ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003
[7]  ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014
[8]  ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, ÚNMZ, Praha 2009
[9]  ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ÚNMZ, Praha 2000
[10]  ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000
Studijní pomůcky:
[11]  Pazderka J.: Přednášky předmětu PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)
[12]  Pazderka J., Pavlů T.: Podklady pro cvičení PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124PSA1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSA1
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124PSA3 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PSA3
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 2. semestr (BA20150200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 2. semestr (BA20150200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )