Pozemní stavby A3

Kód předmětu: 124PSA3
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: n/a

Anotace(semestr B232)
Předmět má dvě části. V první části se předmět zabývá komplexním návrhem nosných konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov a konstrukčně-statickým působením obvodového a střešního pláště. Druhá část předmětu se zabývá návrhem obalových a dělících konstrukcí. Probírány jsou konstrukce plochých a šikmých střech, konstrukce obvodových plášťů, konstrukce otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů a konstrukce příček, pohledů a podlah.
Obsah 
Konstrukce šikmých střech - krokevní a vazníkové systémy. Konstrukce šikmých střech - vaznicové systémy. Převážně ohýbané konstrukce velkorozponových budov. Převážně tlačené konstrukce velkorozponových budov. Převážně tažené konstrukce velkorozponových budov. Systémy s prostorovým působením pro konstrukce velkorozponových budov. Obecné požadavky na obalové konstrukce budov. Střešní pláště plochých střech. Střešní pláště šikmých střech. Obvodové pláště. Výplně otvorů. Vnitřní dělicí stěny, podlahová souvrství, podhledy. Lehké obvodové pláště. .
Literatura 
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2]  Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 2002
[3]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
[4]  Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
[5]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[6]  Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[7]  Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996
[8]  Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998
[9]  Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004
[10]  Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004
[11]  Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000
[12]  Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124PSA2 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSA2
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124PSA4 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PSA4
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20150400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20230400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )