Pozemní stavby 1E

Kód předmětu: 124PSE1
Garant předmětu: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 3+0

Anotace(semestr B232)
Úvod a související legislativa, technologie výstavby, historické a moderní konstrukční systémy, nízkoenergetické, pasivní a nZEB budovy z hlediska požadavků, základních principů a metodiky návrhu, materiálová řešení, environmentální souvislosti návrhu, hospodaření s energiemi a vodou. Konstrukční systémy dřevostaveb, zakládání dřevostaveb, svislé a vodorovné nosné konstrukce dřevostaveb, konstrukce zastřešení, obvodové a střešní pláště, vnitřní konstrukce z hlediska akustiky a rizika letního přehřívání, základní detaily dřevostaveb. Moderní kompletační konstrukce – obvodové pláště a otvorové výplně, předsazené konstrukce, vnitřní dělicí konstrukce a podlahy z hlediska akustiky. Historické konstrukce – materiálová řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, konstrukce zastřešení, stavebně technický a historický průzkum. Poruchy zděných, betonových konstrukcí, konstrukcí stropů a zastřešení a možnosti jejich sanací. Příklady rekonstrukcí a modernizací staveb. Udržitelná výstavba – novinky a směřování stavebnictví a výzkumu.
Obsah 
1. Úvod, legislativa, technologie výstavby, historické a moderní konstrukční systémy, základní materiálová řešení svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí a konstrukcí zastřešení.
2. Schodiště, spodní stavba a základy z pohledu historických a moderních konstrukčních systémů a materiálových řešení.
3. Problematika nízkoenergetických, pasivních a nZEB budov – požadavky, základní principy a metodiky návrhu. Materiálová řešení nosných konstrukcí a obvodových plášťů, environmentální souvislosti, hospodaření s energiemi a vodou.
4. Dřevostavby – konstrukční systémy dřevostaveb, zakládání dřevostaveb, svislé a vodorovné nosné konstrukce, konstrukce zastřešení. Obvodové a střešní pláště, vnitřní konstrukce z hlediska akustiky a rizika letního přehřívání, základní detaily dřevostaveb.
5. Moderní kompletační konstrukce – obvodové pláště a otvorové výplně, předsazené konstrukce, vnitřní dělicí konstrukce a podlahy z hlediska akustiky.
6. Historické konstrukce – materiálová řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, konstrukce zastřešení, stavebně technický a historický průzkum.
7. Poruchy zděných a betonových konstrukcí a možnosti jejich sanací. Poruchy dřevěných konstrukcí stropů a zastřešení a možnosti jejich sanací. Příklady rekonstrukcí a modernizací staveb.
8. Udržitelná výstavba – novinky, směřování stavebnictví a výzkumu.
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, Skriptum ČVUT, 2011, s. 180
[2]  Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3, nulové, pasivní a další, Grada, 2012, s. 204, ISBN 978-80-247-3832-1
[3]  Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Grada, 2016, s. 308, ISBN 978-80-247-4551-0
[4]  Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada, 2014, s. 160, ISBN 978-80-247-3298-5
[5]  Vinař, J.: Historické krovy, Grada, 2010, s. 448, ISBN 978-80-24-73038-7
[6]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, 2018, s. 330, ISBN 978-80-01-06360-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr (NE20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )