Poruchy a sanace historických budov

Kód předmětu: 124PSHB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/PSHB

Anotace(semestr )
Přednášky navazují na problematiku poruch, vad, rekonstrukcí, sanací a úprav řešenou v rácmi předmětu 124HRRB a dále ji doplňujía rozvíjejí zejména o oblasti poruch a sanací nosných dřevěných, betonových, ocelových a kovových konstrukcí, poruchy a sanace výplní otvorů (okna, dveře), podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb.
Obsah 
1. Sanace a ochrana vlhkého zdiva historických budov.
2. Poruchy a sanace dřevěných konstrukcí 1: dřevěné stropy historických budov.
3. Poruchy a sanace dřevěných konstrukcí 2: krovové konstrukce historických budov.
4. Poruchy a sanace dřevěných konstrukcí 3: hrázděné a roubené historické konstrukce.
5. Poruchy a konzervace dřevěných materiálů.
6. Příklad z praxe /exkurze: obnova historické dřevěné stavby (např. dřevěný statek v Milíkově na Chebsku).
7. Poruchy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí historických budov.
8. Příklad z praxe /exkurze: obnova historické monolitické stavby (např. Terasy Barrandov v Praze).
9. Poruchy a sanace prefabrikovaných železobetonových konstrukcí.
10. Poruchy a sanace kovových (litinových, měděných a dalších) a ocelových konstrukcí historických budov.
11. Poruchy a sanace výplní otvorů historických staveb (okna, dveře).
12. Poruchy a sanace podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb.
13. Příklad z praxe /exkurze: např. klášter v Plasích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2017
[2]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
Doporučená literatura:
[3]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[4]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[5]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[6]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
[7]  Vinař J. a kol: Historické krovy - Typologie, průzkum, opravy. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010
[8]  Vinař. J. - Kufner, V. - Horová, I.: Historické krovy. Praha: Elconsul, 1995.
[9]  Reinprecht, L. - Štefko, J.: Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. Praha: ABF, 2000
[10]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003
[11]  Houdek, D. - Koudelka, O.: Srubové domy z kulatin. Brno: ERA group spol.s.r.o., 2004
[12]  Muk, J.: Historické konstrukce I. Praha: ČVUT, 1996
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )