Pozemní stavby 1R

Kód předmětu: 124PSR1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B231)
Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.
Obsah 
Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb.Požadavky na pozemní stavby, principy konstrukčního návrhu. Konstrukční systémy.
Svislé konstrukce - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů. Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce.
Vodorovné konstrukce - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Klenby. Železobetonové a keramicko-betonové stropy. Ocelové a ocelo-betonové stropy. Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.
Předsazené konstrukce.
Komplexní přehled konstrukčních systémů. Halové a výškové stavby.
Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.
Literatura 
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
[2]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
[3]  Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
[4]  Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
[5]  předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
[6]  produktové a technologické podklady výrobců
[7]  technické normy a vyhlášky
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PSR2
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 124PS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )