Structural Design Project 2

Kód předmětu: 124SDP2
Garant předmětu: Ing. Tomáš Vlach, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SDP2

Anotace(semestr )
The subject of the course is a technical solution design of advanced structures. Structural design project 2 focus on complex approach to practice design, analysis and optimalization of advanced multistorey or long span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Preliminary statical design of chosen version, technical report, and drawings.
Obsah 
Focus on complex approach to practice design, analysis and optimalization of advanced multistorey or long span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Preliminary statical design of chosen version, technical report, and drawings.
Literatura 
[1]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 9781118138915
[2]  Foster Jack Strond: Mitchell''s Structure & Fabric Part, Parts 1 and 2, CRC Press, 2006-2007, ISBN 9780131970946, 9780131970960
[3]  Greeno Roger: Mitchell''s Introduction to Building, CRC Press, 2012, ISBN 9780273738046
[4]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman, 1991
[5]  European (or national) codes of standards
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124SDP1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Project, 7th semester (BD20200700_1), dop. semestr 7 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Project, 7th semester (BD20200700_1), dop. semestr 7 (valid from 2023/24 )