Stavební tepelná technika 1

Kód předmětu: 124ST1
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-x&kod=124ST1

Anotace(semestr )
Předmět přehledovým způsobem probírá základní kapitoly stavební techniky s cílem poskytnout základní informaci studentům přicházejícím z nestavebních bakalářských oborů a současně doplnit znalosti a propojit je souvislostmi pro studenty přicházející ze stavebního inženýrství.
Obsah 
Předmět Informuje o aplikaci poznatků sídlení tepla pro stavební konstrukce a jejich detaily. Pozornost se věnuje vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Orientačně jsou zmíněny stavebně-energetické koncepce budov. Pozornost je dále věnována metodám měření a monitoringu staveb. Součástí výuky je exkurze do Univerzitního centra energeticky efektivních budov.
Literatura 
[1]  pdf z přednášek
[2]  Tywoniak a kolektiv: Pozemní stavitelství VI. Stavební fyzika, požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost. GRADA 2014
[3]  Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. GRADA 2012
[4]  aktuální odkazy na webové stránky
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 1. semestr (NX202001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )