Tepelná ochrana budov

Kód předmětu: 124TEOB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr )
Detailní informace pro budoucí specialisty na stavební fyziku z oblasti tepelné ochrany budov a vlhkostního chování konstrukcí a budov. Způsoby přípravy vstupních dat pro výpočty, sestavování tepelných a vlhkostních bilancí, možnosti jejich naprogramování v běžně dostupných nástrojích, nestacionární modely tepelně vlhkostního chování konstrukcí, využití simulačních modelů v praxi, řešení často se vyskytujících problémů při projektování tepelně vlhkostně náročných budov.
Obsah 
1. Práce s klimatickými údaji, příprava vstupních dat pro tepelně vlhkostní analýzy
2. Tepelné a vlhkostní bilance, řídící rovnice, metody sestavení bilancí
3. Využití výpočetní techniky k vytváření vlastních bilančních modelů a jejich význam pro praxi
4. Nestacionární modely šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích
5. Uplatnění nestacionárních simulačních výpočtů v praxi, příklady, diskuse
6. Problémy a jejich řešení při projektování tepelně a vlhkostně náročných budov (bazény, zimní stadiony apod.)
7. Tepelně vlhkostní problémy při rekonstrukcích budov (řešení detailů, zateplování zevnitř, dřevěné stropy apod.)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN EN 15026 (730322) Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace, UNMZ 2007
[2]  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.
[3]  ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.
Studijní pomůcky:
[4]  Studijní pomůcky (prezentace a podklady) přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
[5]  Studijní pomůcky na webových stránkách vyučujících.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )