Úvod do pozemního stavitelství

Kód předmětu: 124UPST
Garant předmětu: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Základní třídění pozemních staveb, základy konstrukcí pozemních staveb - konstrukční prvky, konstrukční systémy, technologie výstavby, postup výstavby. Výkresová dokumentace - stupně projektové dokumentace, základy zakreslování konstrukcí pozemních staveb. Základové konstrukce budov - stavební jámy, plošné základy, hlubinné základy. Spodní stavba - konstrukce, dilatace, hydroizolace. Nosné konstrukce budov - svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce zastřešení - stavebně technická řešení. Předsazené konstrukce, schodiště a rampy - konstrukční a materiálová řešení. Kompletační konstrukce - druhy, technologie, stavebně technická řešení.
Obsah 
Úvod, základní třídění, názvosloví, legislativa. Technologie výstavby, postup výstavby, využití geodetického měření. Výkresová dokumentace - stupně projektové dokumentace, základy zakreslování konstrukcí pozemních staveb, čtení výkresů.
Konstrukční prvky a konstrukční systémy. Základové konstrukce - druhy stavebních jam, plošné základy, hlubinné základy. Spodní stavba - konstrukční principy, dilatace, hydroizolace. Svislé a vodorovné nosné konstrukce. Zastřešení budov - konstrukce střech, střešní pláště. Předsazené konstrukce, schodiště a rampy.
Kompletační konstrukce - obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy.
Příklady z praxe - stavby/poruchy/posudky.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební, Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6
[2]  Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, Nakladatelství ČVUT, 2007, s. 260, ISBN 978-80-01-03589-4
Doporučená literatura:
[3]  Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství II, Sobotáles, 2007, s. 240, ISBN 978-80-86817-22-4
[4]  Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Publisher: Wiley-Blackwell, 1993, ISBN 10: 0632026154 ISBN 13: 9780632026159
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--