Akustika a denní osvětlení budov

Kód předmětu: 124YADO
Garant předmětu: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na podrobnější výklad a procvičení vybraných témat z oblasti denního osvětlení a akustiky budov, se kterými se mohou studenti setkat v rámci budoucí projekční praxe.
Obsah 
1. Závislost doby proslunění na orientaci budovy ke světovým stranám a na poloze vnějších stínících překážek
2. Vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti, vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení
3. Barevnost povrchů v interiéru a vliv na odrazivost světla, hodnocení rizika oslnění
4. Hodnocení kvality výhledu, přístup denního světla k průčelí objektu
5. Vzduchová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na neprůzvučnost, výpočtové metody pro podrobný odhad neprůzvučnosti, boční přenos zvuku
6. Kročejová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na hladinu kročejového zvuku, výpočtové metody pro podrobný odhad hladiny kročejového zvuku, boční přenos kročejového zvuku
7. Doba dozvuku a její optimalizace, navrhování vybraných druhů vnitřních prostorů, prvky pro pohlcování, odraz a rozptyl zvuku
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
[2]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )