BIM pro pozemní stavby 1

Kód předmětu: 124YBM1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+3
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php

Anotace(semestr B231)
Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.
Obsah 
1. BIM - základní pojmy, spolupráce, předávání/sdílení dat, BIM v životním cyklu stavby.
2. Analýzy v BIMu - model koncepční/objemový.
3. Pracovní prostředí, práce se 3D modelem, tvorba 2D pohledů. Tvorba elementů a editace.
4. Tvorba 3D modelu, Levels, Grid, referenční/pracovní rovina. Vlastnosti instance vs. vlastnosti typu.
5. Vazby a spojování prvků, detekce kolizí. Revit vs. IFC standard. Tvorba LOP. LoD.
6. 3D model - zařizovací předměty, místnosti (prostory/zóny), popisky, poznámky. Výkazy. Parametry.
7. Rampy, schodiště, zábradlí, projektové standardy. 2D a 3D detail, kótování.
8. Střechy, krov, vazníky, výkaz řeziva. Výkres tvarů trámového železobetonového stropu, množství betonu.
9. Terén z geodetických.dat, sdílené souřadnice, souřadnice projektu, spolupráce s DWG, link RVT.
10. Model koncepční hmoty, studie oslunění, varianty, energetická analýza.
11. BIM a TZB - modelování, kolize
.
12. Management a ekonomie v BIM. Facility Management v návaznosti na informační model stavby
.
13. BIM a dopravní stavby.
Literatura 
[1]  http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
[2]  http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
[3]  Revit help, uživatelská fóra a výuková videa
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )