Cirkulární principy ve výstavbě budov

Kód předmětu: 124YCPV
Garant předmětu: doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Hlavním cílem předmětu je získat přehled o možnostech uplatnění principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Studenti budou seznámeni s představou budovy jako materiálové banky a budou umět popsat možnosti využití výrobků, konstrukčních prvků a materiálů z budovy, které budou následně znovu použity nebo recyklovány. To vše s ohledem na technické možnosti, vlastnosti a legislativní požadavky. Dále budou seznámeni s postupem selektivní dekonstrukce jako klíčovým postupem, který vede k maximálnímu využití konstrukčních prvků a materiálů z budovy.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Pavlů a kol.: Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, ČAS, [dostupné z http://www.recyklujmestavby.cz/]
[2]  Pavlů a kol.: Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin z průmyslových provozů a komunálních odpadů pro využití ve stavebnictví, ČAS, [dostupné z http://www.recyklujmestavby.cz/]
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )