Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr.

Kód předmětu: 124YDPH
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/YDPH

Anotace(semestr )
Předmět objasňuje základní faktory a požadavky pro hodnocení stavebních konstrukcí. Poskytuje metodický a systematický přístup k hodnocení historických objektů.
Obsah 
Předmět objasňuje základní faktory a požadavky pro hodnocení stavebních konstrukcí. Poskytuje metodický a systematický přístup k hodnocení historických objektů.
Literatura 
[1]  Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2005, ISBN-13: 978-1842191927
[2]  Assessment of Traditional Housing, BRE Watford 2001, ISBN: 0-85125-432-2
[3]  Oxley R.: Survey and Repair of Traditional Buildings - A Sustainable Approach, Donhead 2006, ISBN 1-873304-50-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )