Halové a velkorozponové konstrukce budov

Kód předmětu: 124YHVK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá rozborem konstrukčních řešení aplikovaných v návrzích budov nejlepšími světovými architekty. Přestože pozornost bude zaměřena zejména na řešení nosných konstrukcí, budeme si všímat i širšího kontextu návrhu. Čtení stávajících konstrukcí je přirozenou cestou jak si osvojit principy jejich návrhu. A přirozeně se budeme učit od těch nejlepších. Výlet do historie i současnosti po všech světových kontinentech nám umožní rozsáhlá databáze realizovaných budov zahrnující více než 5000 budov.
Obsah 
Architektura a konstrukce 1850-1915. . Architektura a konstrukce 1920-1940. . Architektura a konstrukce 1945 - 1960. . Architektura a konstrukce 1960 - 1980. . Architektura a konstrukce 1980 - 2000. . Architektura a konstrukce 2000-2020. . .
Literatura 
[1]  webové stránky žijících autorů
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )