Komplexní hodnocení kvality budov

Kód předmětu: 124YKHK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Studenti získají přehled o strategiích navrhování v oblasti zelené architektury a udržitelného stavebnictví a naučí se, jak provádět hodnocení s cílem dosáhnout vysoké kvality budov. Kromě toho se dozvědí základní informace o posuzování životního cyklu materiálů a budov.
Obsah 
1. Udržitelnost a integrované navrhování budov
2. Klíčové ukazatele efektivnosti - sociální, ekonomické, environmentální
3. Metody hodnocení udržitelnosti a certifikační systémy
4. Zásady efektivního navrhování budov
5. Posuzování životního cyklu stavebních materiálů a budov
6. Příklady vysoce účinných udržitelných budov
Literatura 
[1]  Kibert C.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[2]  Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9
[3]  Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )