Komplexní stavební detail

Kód předmětu: 124YKSD
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124YKSD

Anotace(semestr B222)
Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.
Obsah 
1. Principy tvorby komplexního stavebního detailu, specifikace úloh.
2.-4. Komplexní přepracování a podrobné vyřešení 2 vybranných stavebních detailů z předchozích projektů v bc. studiu.
5.-6. Prezentace chybně navrženého stavebního detailu (na základě průzkumu in-situ), návrh a obhajoba správného řešení.
7.-8. Rešerše literatury - prezentace "kvalitně" nebo "zajímavě" navrženého stavebního detailu a jeho objektivní zhodnocení.
9.-12. Komplexní návrh 3 stavebních detailů (1:5, 1:2), zadaných vyučujícím na stavebním svislém řezu komplikované budovy.
13. Finální diskuze, odevzdání vypracovaných stavebních detailů a výstupů z prezentací, zápočet.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (available in The National Library of Technology in the CTU campus)
[2]  Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture. Laurence King Publishing, 2010, ISBN 978-1856696920
[3]  Construction Details for Commercial Buildings. Watson-Guptill, 1998, ISBN 978-0823009268
[4]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
Studijní pomůcky:
[5]  Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01 dostupné na http://kps.fsv.cvut.cz/.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )