Lehké obvodové pláště budov

Kód předmětu: 124YLOP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: -

Anotace(semestr B231)
Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.
Obsah 
1.Prosklené střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.
2.Prosklené střešní pláště. Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů. Konstrukční detaily.
3.Praktické ukázky a příklady sanací prosklených střešních plášťů.
4.Konstrukční zásady tvorby LOP, principy, řešení kotvení LOP.
5.Celoskleněné LOP - konstrukční zásady řešení detailů.
6.Doplňky LOP.
Literatura 
[1]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[2]  Florián: Inteligentní skleněné fasády. Praha, ČVUT 2005, ISBN 80-01-03195-0
[3]  Kolektiv: Ročenky ČKLOP 2016. - 2022 Praha, Česká komora lehkých obvodových plášťů 2016 - 2022, ISBN 978-80-905654-3-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )