Matematické modelování ve stavební fyzice

Kód předmětu: 124YMMF
Garant předmětu: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2844

Anotace(semestr B232)
Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely, zejména z oblasti přenosu tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích. Důraz se klade na představení principů numerického řešení, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků.
Obsah 
Viz osnova přednášek.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Navara, M., Němeček, A., Numerické metody, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, skripta, ISBN: 80-01-02689-2.
Doporučená literatura:
[2]  Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001, ISBN: 91-44-01896-7, doporučená část knihy - Elementary course.
[3]  Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-471-45728-2, doporučené kapitoly 1-6, 12.
Nezařazeno:
[4]  tudijní pomůcky (teorie, podklady k úkolům) - PDF soubory jsou přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu (systém moodle).
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr (NB20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )