Modelování budov - BIM

Kód předmětu: 124YMOB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Náplní předmětu je seznámení s fenoménem parametrického navrhování, který se v dnešním světě začíná velmi rozšiřovat. Jedná se o propojení 3D modelů a BIM modelů s vizuálním programováním, kdy se místo klasického psaní kódu v programovacím jazyce spojují Uzly (Nody) a výsledný skript je tak možné vytvořit vizuálně a bez znalostí programovacího jazyka. Tyto skripty se dají využít zejména pro: - tvorbu parametrické geometrie, - práci s daty v BIM modelu, - stavebně fyzikální analýzy, optimalizace návrhu. Tematicky předmět zahrnuje dva hlavní okruhy parametrického modelování, kopírující dvě softwarové platformy: Revit + Dynamo (JaVe) Rhino + Grasshopper (ZdMa)
Obsah 
1. Obecný úvod do parametrického modelování, princip fungování, vysvětlení základních pojmů Nod, Wire, String, Code Block apod.
2. Dynamo 1 - tvorba základní geometrie v Dynamu, body, kružnice, úsečka, plochy, logické operátory apod.
3. Dynamo 1 - rozdílné druhy výběru objektů z Revitu a práce s nimi
4. Dynamo 1 - tvorba parametrického geometrického objektu
5. Grasshopper 1 - tvorba základní geometrie v kružnice, úsečka, plochy, logické operátory apod.
6. Grasshopper 1 - tvorba komplexnější geometrie
7. Grasshopper 1 - tvorba parametrického geometrického objektu
8. Dynamo 2 - tvorba seznamů a práce s nimi, import / export dat, čtení a přepisování parametrů
9. Dynamo 2 - automatizace rutinních úkolů v Revitu
10. Grasshopper 2 - představení stavebně fyzikálnách nástrojů
11. Grasshopper 2 - tepelně technická analýza
12. Grasshopper 2- tepelně technická optimalizace stavebního detailu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Analýzy (Dynamo I Grasshopper): https://www.ladybug.tools/
[2]  Dynamo: https://primer.dynamobim.org/
[3]  Grasshopper: https://www.food4rhino.com/en
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )