Pokročilé modelování požáru a evakuace

Kód předmětu: 124YMPE
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Předmět Pokročilé modelování požáru a evakuace obsahově navazuje na povinný předmět Modelování dynamiky požáru a evakuace (124MDPV) a rozšiřuje znalosti studentů o více pokročilé metody a vhodné softwarové nástroje pro jejich realizaci. Pro modelování dynamiky požáru je představen numerický CFD (Computational Fluid Dynamics) model FDS (Fire Dynamics Simulator), v případě modelování evakuace osob se jedná zejména o pokročilé funkce programu Pathfinder. Studenti se rovněž seznámí s možnostmi propojení modelu FDS s pokročilými modely konstrukcí pro výpočet termomechanického namáhání konstrukcí.
Obsah 
CFD modelování požáru s využitím FDS (Fire Dynamics Simulator) - zpracování, optimalizace a vytváření geometrie prostoru, možnosti specifikace a simulace požáru, možnosti simulace detekčních a hasících zařízení, identifikace důležitých výstupů simulace a možnosti jejich záznamu, zpracování a prezentace.

Propojení požárních a konstrukčních modelů - představení úrovní modelování od oddělených výpočtů teplotních a mechanických s jednoduchým přenosem dat po plně sdružené teplotně-mechanické modely, volba vhodných exportních dat pro možnosti propojení výstupů z modelu FDS s konečně prvkovým modelem konstrukce a jejich vliv na přesnost výsledků, využití teorie adiabatické teploty povrchu.

Pokročilé modelování evakuace osob s využitím modelu Pathfinder - představení rozšířených funkcí modelu (např. evakuační výtahy), integrace požárních dat do evakuačních simulací, pokročilé zpracování výstupů.
Literatura 
[1]  Zejména uživatelské, technické a validační příručky k použitým simulačním modelům.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124MDPV
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět (NQ20200200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )