Numerická analýza konst. pozem. stav.

Kód předmětu: 124YNAK
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na praktické modelování různých konstrukčně-statických problémů zejména. Věnovat se budeme i problémům optimalizace konstrukcí. Cílem je naučit se definovat problém, převést jej na matematický model, navrhnout algoritmus řešení a tento algoritmus zapsat v excelu nebo ve VBA. Dozvíte se, jak účelně používat Excel a psát aplikace, aby jste je mohli používat i po letech. Určitě se také něco dozvíte o numerickém modelování. Excel používám pro práci už 25 let a rád Vás naučím jak jej efektivně používat nejen v modelech pro analýzu budov. Nečekejte velkou vědu, ale spíše praktický přístup k problémům, se kterými se budete setkávat v praxi.
Obsah 
Předmět nemá přednášky.
Literatura 
[1]  Orvis, William J, Karas, Tomáš: Excel pro vědce a inženýry. ISBN: 80-85896-49-4
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )