Prefabrikované konstrukce

Kód předmětu: 124YPFS
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/YPFS

Anotace(semestr )
Panelové obytné domy, kterých bylo v období let 1960-1995 realizováno cca 82 tis. nevyhovují v požadovaném rozsahu současné dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů umožňujících jejich plné využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace panelových domů, modernizace bytů v panelových domech, na problematiku uvolnění parterů panelových domů pro služby, obchody, kanceláře, fitcentra apod. Obnova, modernizace, popř. regenerace vyžadují odstranění funkčně již nevyhovujících kompletačních konstrukcí, technických zařízení, instalací a v některých případech i náročné zásahy do nosných konstrukcí. V rámci výstavby komunikačních sítí, modernizace městské zástavby apod. je v některých případech nutné provést částečnou, nebo úplnou demolici panelového objektu. V rámci regenerace panelových sídlišť se také provádí nástavba, popř. dostavba panelových domů. Realizace uvedených záměrů vyžaduje provedení průzkumu a diagnostiky nosných a obvodových konstrukcí, styků dílců a zhodnocení stavebně technického stavu a posouzení reziduální životnosti panelových konstrukcí a staveb.
Obsah 
1. Vývoj panelových konstrukcí v ČR a v Evropě od druhé poloviny minulého století do současnosti.
2. Vady a poruchy vícepodlažních panelových budov.
3. Obnova, rekonstrukce a regenerace panelových sídlišť a panelových budov v ČR a v Evropě.
4. Vybrané otázky konstrukčního a statického řešení panelových budov.
5. Průzkum, diagnostika a stavebně technické hodnocení konstrukcí a zůstatkové životnosti panelových budov.
6. Regenerace a úpravy panelových budov – zateplování panelových objektů, zřizování zelených střech, zřizování lodžií a balkonů, uvolňování parterů, nástavby a přístavby panelových budov
7. Modernizace bytů v panelových domech – zlepšení pohody vnitřního prostředí (zdravotní, akustické a tepelně technické), výměna kompletačních konstrukcí, modernizace hygienických zařízení, technických zařízení a rozvodů
8. Demolice panelových objektů, částečná a úplná
9. Recyklace a využití demoličních materiálů
Literatura 
[1]  Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl – Vícepodlažní budovy; 2 díl – Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
[2]  Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
[3]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )