Přírodní a recyklované stavební materiály

Kód předmětu: 124YPRM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Náplní předmětů je přehled přírodních a recyklovaných stavebních materiálů, jejich vlastnosti a způsob aplikace v konstrukcích pozemních staveb. Důraz přitom je kladen na řešení konkrétních stavebních konstrukcí, prvků a stavebních detailů. Zároveň je tato problematika zasazena do širšího kontextu udržitelné výstavby zejména zařazením tématu hodnocení environmentálních dopadů probíraných materiálů a konstrukcí. Předmět navazuje a doplňuje stávající předměty vyučované na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Obsah předmětu je zaměřen na využití přírodních a recyklovaných materiálů neboli udržitelných materiálů v budovách. Studentům budou představeny předpoklady pro možné využití přírodních a recyklovaných materiálů, jejich vlastností a současně omezení v jejich aplikaci. Přednášky jsou tematicky rozděleny dle typů konstrukcí, kdy se student jednak naučí, které materiály jsou vhodné pro danou aplikaci; poznatky následně uplatní ve cvičení, která budou prakticky doplňovat teoretické přednášky.
Obsah 
1. Přírodní materiály v moderním stavitelství, Základní přehled přírodních a recyklovaných materiálů podle konstrukcí a použití
2. Nosné a dělicí konstrukce z přírodních a recyklovaných materiálů, Konstrukce otvorů.
3. Stropní konstrukce a konstrukce střechy. Základy a podlaha na terénu z přírodních a recyklovaných materiálů
4. Základní přehled přírodních a recyklovaných materiálů pro obvodové pláště střechy a podlahu na terénu
5. Přírodní a recyklované materiály pro kompletační konstrukce. Přehled. Technologie provádění. Přírodní materiály a vnitřní mikroklima vnitřní mikroklima
6. Environmentální vyhodnocení přírodních a recyklovaných stavebních materiálů
7. Rezerva
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  online recyklujmestavby.cz
Doporučená literatura:
[2]  De Brito, J. and Saikia, N. (2013) Recycled Aggregate in Concrete: Use of Industrial, Construction and Demolition Waste. Green Energy and Technology, Springer-Verlag, London, online http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4540-0
[3]  Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials. B.m.: Elsevier, 2020. ISBN 978-0-12-813196-1.
[4]  ČERMÁKOVÁ, E., ŽABIČKOVÁ, I. Stavby z přírodních materiálů, versus ocelové konstrukce. ERA 21, 2005, roč. 2005, č. 6.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr (NB20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )