Rekonstrukce historických a památkových staveb

Kód předmětu: 124YRHS
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/YRHS

Anotace(semestr )
V období od 2. pol. 19. stol. do roku 1960 bylo v ČR realizováno více než 250 tis. dvou až pětipodlažních zděných bytových (převážně nájemních) domů v tradiční zděné technologii. Zděné budovy z tohoto období byly realizována podle předpisů, stavebních řádů a zákonů z přelomu 19. a 20. stol. Vícepodlažní zděné nájemné domy nevyhovují v požadovaném rozsahu současným požadavkům tepelně technickým, akustickým a dalším, požadavkům dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů, včetně výměny nevyhovujících a dožilých konstrukcí a zařízení umožňujících jejich další využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace zděných vícepodlažních nájemních bytových domů, na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných bytových staveb, jejich reziduální životnost, poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Dále je předmět zaměřen na problematiku zlepšení pohody vnitřního prostředí, výměna kompletačních konstrukcí, výplní otvorů apod. jako nedílné součásti modernizace těchto budov.
Obsah 
1. Historické konstrukce a materiály zděných nájemních domů.
2. Současné a historické předpisy pro navrhování zděných vícepodlažních domů.
3. Degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných nájemních domů.
4. Stavebně technický a historický průzkum zděných nájemních domů, hodnocení. výsledků průzkumu a metody stavební diagnostiky.
5. Poruchy a rekonstrukce zděných konstrukcí (stěny, klenby) zděných nájemních domů.
6. Poruchy a rekonstrukce dřevěných konstrukcí (stropy a krovy) zděných nájemních domů.
7. Navrhování rekonstrukcí a obnovy zděných nájemních domů - postupy, technologie, materiály, kompletační konstrukce, technická zařízení a rozvody, výplně otvorů.
8. Příklady realizace obnovy, modernizací a rekonstrukcí zděných nájemních domů a jejich částí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6
[2]  Balík, M., Solař, J.: 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada Publishing, a.s. 2011, ISBN 978-80-247-3656-3
[3]  Beránek, J., Macek P.: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-7480-037-5
Doporučená literatura:
[4]  Zprávy památkové péče, časopis státní památkové péče, ISBN 9771210553006
[5]  Průzkumy staveb, odborný časopis NPÚ, ISBN 1212-1487
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr (NE20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )