Střešní pláště budov

Kód předmětu: 124YSPB
Garant předmětu: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: -

Anotace(semestr )
Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.
Obsah 
1. Střešní konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy, stavebně fyzikální problematika navrhování šikmých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace).
2. Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví.
3. Šikmé střechy - druhy krytin, princip větrání, vodotěsnost podstřeší.
4. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech.
5. Klempířské konstrukce - zásady návrhu a tvorby klempířských konstrukcí, materiálové varianty, konstrukční detaily.
6. Zásady sanací plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových, inverzních, pochůzných, nepochůzných, zelených, balkonů a teras a konstrukční problematika zásad návrhu a sanací střech šikmých a strmých (hydro fyzikální a tepelně technické hledisko).

Literatura 
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2]  Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
[3]  Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002
[4]  Kolektiv autorů: Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8
[5]  Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124KK01 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124KK01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )