Zakreslování stavebních konstrukcí

Kód předmětu: 124YZSK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-a&kod=124YZSK

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AutoCADu.
Obsah 
Obsahem předmětu je výuka zakreslování podle technických norem ČSN 01 3420 a ČSN 013481 a základy AutoCADu.
Literatura 
[1]  ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  Online nápověda AutoCADu dostupná z: https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2023/CSY/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předmět, 2. semestr (BS20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )