Bakalářská práce

Kód předmětu: 125BAPC
Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125BAPC

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.
Obsah 
Bakalářská práce
Literatura 
[1]  Legislativa, standardy, normy, technologické předpisy
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - bakalářská práce (BC201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, bakalářská práce (BC202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, bakalářská práce (BC202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )