Bakalářská práce

Kód předmětu: 125BPAA
Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 24 kred.
Rozsah výuky: 0+16
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125BAPC

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.
Obsah 
Bakalářská práce
Literatura 
[1]  Legislativa, standardy, normy, technologické předpisy
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AAKO v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATV4 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AT01 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AT02 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AT03 v některém z předchozích semestrů
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, bakalářská práce (BA20180800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )