Chlazení

Kód předmětu: 125CHLA
Garant předmětu: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125CHLA

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na základní seznámení s chladící technikou používanou pro klimatizaci budov. V úvodní části budou studenti seznámeni se základními teoretickými základy termodynamiky, požadavky na návrh a dimenzování chladící techniky. Stěžejní část předmětu je zaměřena na seznámení se s různými systémovými řešeními chladící techniky pro klimatizaci budov..
Obsah 
Předmět je zaměřen na základní seznámení s chladící technikou používanou pro klimatizaci budov. V úvodní části budou studenti seznámeni se základními teoretickými základy termodynamiky, požadavky na návrh a dimenzování chladící techniky. Stěžejní část předmětu je zaměřena na seznámení se s různými systémovými řešeními chladící techniky pro klimatizaci budov do podrobností návrhu a dimenzování.
1. Základy teorie chlazení, termodynamika (2hodiny)
2. Návrh a dimenzování chladivových systémů
3. Pracovní látky pro chladící techniku - chladiva pro klimatizaci
4. Strojní výroba chladu – princip výroby chladu v kompresorových systémech
5. Strojní výroba chladu – absorpční chlazení, sorpční chlazení
6. Části chladící techniky – druhy kompresorů, výparníky
7. Části chladící techniky - problematika zpětného chlazení kondenzátoru kompresorového chlazení
8. Distribuce chladu a hydraulika distribučního okruhu chlazené vody – materiály rozvodů, izolace, čerpací technika, hydraulické vyvážení distribuce chlazené vody
9. Sdílení chladu – způsoby chlazení prostor (fancoily, chlazené stropy, chladící trámy)
10. Základní systémy klimatizace budov
Literatura 
[1]  - KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika I, učební texty svazu CHKT, 2. vydání, Praha 2018
[2]  - KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika II, učební texty svazu CHKT, 1. vydání, Praha 2016
[3]  - KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika III, učební texty svazu CHKT, 1. vydání, Praha 2017
[4]  - Petrák Miroslav, Chladicí technika a tepelná čerpadla pro inteligentní budovy, výpočtové podklady, nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-05341-6, rok 2013
[5]  - DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. 2.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze, 2020. 135 s. ISBN: 978-80-01-06736-9
[6]  - Drkal, Zmrhal, Vybrané statě z větrání a klimatizace, ČVUT v Praze, 2018. 978-80-01-06458-0
[7]  ASHRAE Handbook: Refrigeration systems and applications, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Incorporated, 1990
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr (NB20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )