Diplomová práce

Kód předmětu: 125DPIB
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 26 kred.
Rozsah výuky: 0+20
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125DPIB

Anotace(semestr B232)
Diplomová práce studentů studujících magisterský studijní program Inteligentní budovy. Samostatná závěrečná práce zpravidla ve formě komplexního projektu, teoretické práce nebo kombinace předchozích forem.
Obsah 
Obsahem předmětu je práce na závěrečné práci a konzultace s vedoucím práce.
Literatura 
[1]  Studijní materiály jsou stanoveny vedoucím práce při jejím zadání.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 4. semestr (NX202004), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )