Diplomová práce

Kód předmětu: 125DPM
Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125DPM

Anotace(semestr B232)
Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Téma diplomové práce vychází obvykle z předdiplomního projektu a je zaměřeno na aplikaci poznatků získaných při studiu na řešení inženýrských problémů. Obsahem práce může být projektová dokumentace složitějšího objektu, teoretická práce řešící např. pomocí experimentu nebo matematického modelu konkrétní problém nebo kombinace projektu a prohlubující teoretické části. Práce bude pravidelně konzultována s vedoucím případně dalším určeným specialistou a bude splňovat obecně platné požadavky na diplomové práce zpracovávané na FSv ČVUT.
Obsah 
Diplomová práce
Literatura 
[1]  Bude určena vedoucím práce při zadání podle tématu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, diplomová práce (NB20230301), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce (NQ20200300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )