Energetický audit budov

Kód předmětu: 125EABB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 2-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření.
Obsah 
1. Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem
2. Princip výpočtu roční dodané energie do budovy
3. Využití a posouzení roční dodané energie do budovy; energetická náročnost budov
4. Účinnost výroby, distribuce a sdílení energie technickým a technologickými systémy budov
5. Energetický audit - postup a součásti. Sankeyův diagram toku energie budovou.
6. Analýza výchozího stavu,popis výchozího stavu, průzkum objektu a projektové dokumentace
7. Opatření ke snížení spotřeby energie - budova, vytápění, osvětlení, vzduchotechnika, technologie.Aplikace opatření na daném objektu.
8. Synergické působení energeticky úsporných opatření
9. Ekonomické vyhodnocení navržených opatření
10. Vyhodnocení opatření z hlediska ochrany životního prostředí, výstupy auditu
11. Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Kontrola klimatizačních systémů
12. Zkušenosti s provozováním budov
13. Energie, exergie, anergie. Formy energie a jejich přeměny
14. Primární zdroje energie. Dopad lidské činnosti na životní prostředí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN ISO 50002 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití. UNMZ 06/2016"
[2]  ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky UNMZ 2013
[3]  Zákon 406/2000 O hospodaření energií v aktuálním znění
Studijní pomůcky:
[4]  https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ucebnice-specialisty-energetickyaudit_energetickyposudek.pdf
[5]  online studijní materiály prezentované při výuce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr (NB20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr (NB20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )