Energetický audit budov

Kód předmětu: 125EABU
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EAB1,EABU

Anotace(semestr )
Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.
Obsah 
viz webová stránka předmětu
Literatura 
[3]  Zákon 406/2000 O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
[5]  Vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku
[7]  Vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 2. semestr (NX202002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )