Elektrotechnika a inteligentní budovy

Kód předmětu: 125EIBB
Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EIBB

Anotace(semestr )
Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách a logické řízení vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací.
Obsah 
Přehlednou formou i v příkladech, popisem stávajících a budoucích řešení IB je prezentován výklad do oblasti logických systémů až po průmyslovou komunikaci na sběrnici a v sítích zaměřených na úsporu energií a automatizaci budov.
Literatura 
[1]  Garlík, B.: Technické zařízení budov (Elektrická instalace v budovách); ČVUT Praha 2017. ISBN 978-80-01-06342-2
[2]  Hermann Merz: Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet . ISBN 978-303010336. Springer 2018
[3]  Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8
[4]  Hermann Merz: Automatizované systémy budov. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009
[5]  Skriptum (elektronická verze): GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT 2010
[6]  Studijní materiály zpracované pro výuku předmětu.
[7]  Technické podklady k řidícím systémům.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )