Ekologické systémy budov

Kód předmětu: 125ESB
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ESB

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na oblast zdravotní techniky a zabývá se širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách". Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.
Obsah 
Hospodaření s vodou v budovách
Literatura 
[1]  Normy, legislativa
[2]  Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 2. semestr (NX202002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )