Laboratoře TZB

Kód předmětu: 125LTZB
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125LTZB

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu výuky bude vysvětlen způsob práce s měřícími zařízeními a budou řešeny praktické úlohy spojené s měřením a zpracováním dat.
Obsah 
Předmět se zabývá praktickým měřením v Laboratořích. Využity jsou moderní měřící přístroje. Na hodinách jsou řešeny konkrétní úlohy, které studenti zpracovávají.
Literatura 
[1]  Kabrhel, M., Kny, M., Adamovsky, D.: Laboratoře technických zařízení budov. Studijní pomůcky.
[2]  Veverková, Z., Dobiášová, L.: Laboratoře technických zařízení budov. Studijní pomůcky.
[3]  Návody k vybraným měřícím zařízením
[4]  Zadání řešených úloh
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr (NB20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )