Modelování budov a systémů TZB

Kód předmětu: 125MBTZ
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět "Modelování budov a systémů TZB" se zaměřuje na získání základních znalostí a dovedností v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů. Studenti se naučí vztahy mezi klimatickými podmínkami a užíváním budov a technických systémů, zónování a parametry konstrukcí a geometrii pro modelování budov a technických systémů pro vytápění a chlazení kapalinami a vzduchotechnické systémy. Dále se naučí využívat matematické modelování k optimalizaci návrhu budov a technických systémů a CFD vizualizaci proudění tekutin pro řešení inženýrských úloh technických systémů budov. Cílem předmětu je, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů, které jim umožní účinně řešit současné problémy v oblasti energetické náročnosti a udržitelnosti budov a technických systémů.
Obsah 
Student se seznámí s problematikou modelováním dynamických jevů v energetických systémech TZB ve vazbě na budovy a metodami a prostředky pro optimalizaci návrhů systémů TZB a budovy z hlediska energetického chování.
Literatura 
Studijní pomůcky:
[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady
[2]  http://www.ibpsa.org - Publications
[3]  Best Directory | Building Energy Software Tools".
Nezařazeno:
[4]   Instruktážní videa k programu DesignBuilder https://designbuilder.co.uk/training/tutorials
[5]  ww.buildingenergysoftwaretools.com.
Povinná literatura:
[6]  Building performance simulation for design and operation. Expanded second edition. Editor Joannes Laurentius Maria HENSEN, editor Roberto LAMBERTS. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-429-68854-6.
Doporučená literatura:
[7]  ASHRAE Handbook Heating, Ventilating and Air-Conditioning Systems and Equipment, 2020 ASHRAE Atlanta. ISBN 978-1-947192-53-9
[9]  de Wilde, Piete. Building Performance Analysis. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 325–422. ISBN 978-1-119-34192-5, 2018
[10]  Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann
Nezařazeno:
[11]  
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr (NB20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )