Modelování energetického chování budov

Kód předmětu: 125MEC
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/enrol/index.php?id=9111

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na vysvětlení problematiky modelování a simulace energetického chování budov. Studenti se seznámí s přehledem nástrojů a metodik pro řešení těchto problémů a naučí se využívat simulační software DesignBuilder. Kromě toho budou seznámeni s klimatickými daty, materiály, konstrukcemi a dalšími faktory ovlivňujícími chování budov. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti a praktické zkušenosti s modelováním a simulací energetického chování budov.
Obsah 
Student se seznámí s problematikou modelováním dynamických jevů v energetických systémech TZB ve vazbě na budovy a metodami a prostředky pro optimalizaci návrhů systémů TZB a budovy z hlediska energetického chování.
Literatura 
[1]  - Instruktážní videa k programu DesignBuilder https://designbuilder.co.uk/training/tutorials
[2]  - Jan L.M. Hensen (Editor), Roberto Lamberts (Editor) Building Performance Simulation for Design and Operation. ISBN-13:978-0415474146 ISBN-10: 0415474140
[3]  - http://www.ibpsa.org - Publications
[4]  - Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann
[5]  - ASHRAE Systems and Equipment Handbook 2016
[6]  - ASHRAE HVAC Application 2015
[7]  - ASHRAE Fundamentals Handbook 2017 - Chapter 30 - NONRESIDENTIAL COOLING AND HEATING LOAD CALCULATIONS
[8]  - ASHRAE Fundamentals Handbook 2017 - Chapter 32 - ENERGY ESTIMATING AND MODELLING METHODS
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )